Коментар закон україни про прокуратуру

Коментар закон україни про прокуратуру

Закон України «Про прокуратуру».
Науково-практичний коментар: у 3 книгах + CD

Ціна — 90,00 грн (тверда кольорова обкладинка)

Ціна — 160,00 грн (подарунковий варіант)

Придбати (тверда кольорова обкладинка)

З питань придбання книги у подарунковому варіанті просимо звертатись до видавництва «Алерта» за тел:
044-2231525; 044-2231530; 044-4281993

Закон України «Про прокуратуру».Науково-практичний коментар: у 3 кн./ за заг. ред. В. П. Пшонки, О. М. Литвака. – К.: Алерта, 2013.– 1302 с.

Основу першої книги видання становить постатейний науково-практичний коментар Закону України «Про прокуратуру», підготовлений з урахуванням останніх змін до законодавства та сучасної прокурорської практики.

У другій книзі теоретичні положення та тлумачення окремих законодавчих норм проілюстровано зразками актів реагування прокурора відповідно до функціональних напрямів діяльності органів прокуратури України.

Третя книга містить нормативні акти Генерального прокурора України, що видаються на підставі ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»: галузеві накази, інструкції, розпорядження, вказівки тощо.

Коментар стане незамінним посібником у повсякденній діяльності працівників органів прокуратури та буде корисним іншим правникам: суддям, адвокатам, працівникам правоохоронних органів, науковцям, аспірантам, студентам і слухачам юридичних навчальних закладів, а також широкому колу громадян.

alerta.kiev.ua

Закон про прокуратуру: переваги і недоліки

Новий закон назавжди забере в прокуратури функцію загального нагляду та гарантуватиме незалежність прокурорів від свавілля своїх начальників. Проте не варто надіятись, що він принесе такі довгоочікувані зміни. Адже прокурори з високими пагонами змогли добитися для себе певних поблажок, яких не було у початковій редакції законопроекту.

Про це «Погляду» розповів директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.

За словами Миколи Хавронюка, незважаючи на те, що кількість прокурорів буде, як і раніше, визначатися Генеральним прокурором, певні зрушення все таки є.

«У прокуратури назавжди забрали загальний нагляд і елементи, які з ним пов’язані. Відтепер не буде слідчих у прокуратурі, прокурор буде здійснювати нагляд за дотримання законів слідчих. Одне з ключових питань в цьому законі, чого змогли добитися, – це певна незалежність прокурорів від своїх начальників. В тих випадках, коли начальник того чи іншого рівня, буде вимагати від свого підлеглого вчинити не по закону, то він обов’язково має дати письмову вказівку, яка може бути використана як доказ незаконних вимог начальника. Окрім цього, в прокуратурі з’являється прокурорське самоврядування», – коментує Микола Хавронюк.

Та, як наголошує юрист, цей закон має певні недоліки. Адже прокурори все ж змогли через Президента та інші інструменти змінити початкову редакцію.

«Зокрема, в початковій редакції цього законопроекту була чітко передбачена система повноважень місцевих прокуратур, регіональних прокуратур і Генпрокуратури. Прокурорам вдалося добитися, щоб цього не було. Тому Генеральний прокурор буде і надалі визначати, кому і чим займатися, а він, звісно, не захоче псувати стосунки зі своїм оточенням. Прокурори з великими пагонами, яких є близько тисячі, нікуди не дінуться, вони залишаться в Генпрокуратурі і будуть керувати багатьма процесами», – підсумував Микола Хавронюк.

justice.org.ua

Коментар Володимира Клочкова до ухваленого ВРУ Закону «Про прокуратуру»

З прийняттям 14 жовтня ц.р. Верховною Радою Закону України «Про прокуратуру» було внесено ряд суттєвих змін в організацію органів прокуратури. Важливо відмітити наступні особливості діяльності органів прокуратури згідно з новим Законом.

1. Змінено сферу здійснення нагляду за дотриманням закону органами прокуратури. Якщо раніше вони здійснювали нагляд за всіма державними органами, підприємствами, організаціями, установами будь-якої форми власності, громадянами, то згідно нового Закону такий нагляд звузився виключно до нагляду за дотриманням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, та за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

2. Запроваджено чітку процедуру інформування органами прокуратури населення про результати своєї діяльності.

3. Визначено порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора. Зокрема, така шкода відшкодовується державою незалежно від вини прокурора, а вже потім держава в порядку регресу вправі стягнути таку шкоду з прокурора, якщо в його діях буде встановлено склад кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав законної сили.

4. Дещо змінено процедуру представництва інтересів держави та громадян:

– для отримання допуску на представництво інтересів громадянина чи держави в судовому процесі прокурор зобов’язаний довести наявність підстав для здійснення такого представництва, в т.ч. обов’язковою умовою є відсутність належного представництва громадянина з боку законних представників та відсутність здійснення належного представництва інтересів держави відповідним органом;

– прокурор не вправі представляти інтереси державних компаній, а також держави у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань;

– введено інститут досудового врегулювання спорів органами прокуратури. Так, Законом передбачено право прокурора перед зверненням до суду з позовом звернутись у досудовому порядку до відповідного суб’єкта порушень прав громадянина чи держави з метою мирного врегулювання спору.

5. Змінено порядок соціального забезпечення працівників прокуратури (підвищення заробітної плати, порядок зарахування пенсійного стажу тощо), порядок призначення і звільнення прокурора.

6. Деталізовано порядок притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності.

7. Окремо варто звернути увагу на запровадження системи органів прокурорського самоврядування та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій прокуратури. Фактично така система частково дублює систему органів адвокатського самоврядування у відповідності до Законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Таким чином, новий Закон «Про прокуратуру» і забезпечує інтереси громадян, підприємств, організацій, і деталізує організаційні питання діяльності органів прокуратури, передбачає надійний соціальний захист прокурорів і їх право на самоврядування і посилює їх відповідальність.

yur-gazeta.com

В Україні набрав чинності закон «Про прокуратуру»

15-го квітня набрав чинності Закон України «Про прокуратуру» в частині виконання положень щодо функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Про це під час прес-конференції у Рівне повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає прес-служба ГПУ.

«Зараз починається радикальна реформа у системі управління органів прокуратури в державі. Раніше генеральний прокурор мав повноваження особисто, самостійно призначати на посади і знімати будь-кого. Тепер все змінюється, згідно чинного законодавства з 15 квітня, я втратив «диктаторські» повноваження по призначенням», – сказав він.

Генеральний прокурор поінформував, що упродовж місяця буде сформовано органи прокурорського самоврядування. Також він повідомив, що згідно закону відбудуться збори працівників прокуратур усіх рівнів та центрального апарату, які оберуть делегатів для участі у Всеукраїнській конференції прокурорів, під час якої вже буде обрано членів до Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

За словами генерального прокурора, саме ці органи будуть формувати кадрову політику: від заступників Генпрокурора до прокурорів району.

«Це сповільнить кадрову роботу, але, мені здається, це дуже добре з огляду на те, що прокуратура перестане бути пострадянською. Я усвідомлюю, що виникне багато організаційних проблем, тим не менше це крок у правильному напрямку, з будь-якими проявами тоталітаризму, в тому числі в прокуратурі, треба покінчити», – підсумував Луценко.

bug.org.ua

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора

1. Прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Для цілей цього Закону:

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

2. Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше трьох років.

3. Прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше п’яти років. Ці вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі.

Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України.

В окремих випадках за наказом Генерального прокурора на посади прокурорів та слідчих військової прокуратури можуть бути призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають у запасі та відповідають вимогам частин першої та п’ятої цієї статті.

Військовослужбовці військової прокуратури у своїй діяльності керуються Законом України «Про прокуратуру» і проходять військову службу відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

Військові звання вищого офіцерського складу військовослужбовцям військової прокуратури присвоюються Президентом України, інші військові звання — відповідно до встановленого законодавством порядку проходження військової служби.

Посади військових прокурорів та відповідні їм військові звання включаються в переліки військових посад.

Військові звання офіцерського складу військової прокуратури відповідають класним чинам працівників прокуратури. При звільненні офіцерів військової прокуратури (до полковника включно) з військової служби і призначенні на посади прокурорів в територіальні чи спеціалізовані прокуратури їм присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при прийнятті на військову службу у військову прокуратуру прокурорів, які мають класні чини (до старшого радника юстиції включно), їм присвоюються відповідні військові звання згідно із законодавством.

5. Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою.

6. Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

protokol.com.ua

Смотрите так же:

  • Отказ главы государства в санкционировании закона поступившего на подпись Конституционное право. Тест 38 1. Издание Президентом специального акта (Указа), содержащего распоряжение об официальном опубликовании закона, — это промульгация закона вето Президента санкционирование закона обнародование закона 2. К […]
  • Приказом 195 мчс Разъяснение по денежному довольствию сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России по денежному довольствию сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной […]
  • Все налоги ооо 2013 Какие налоги платит ООО в 2017 году? Обратите внимание! Более актуальная версия статьи находится здесь: Какие налоги платит ООО в 2018 году? Рассказываем, какие налоги должно платить общество с ограниченной ответственностью в 2017 […]
  • Приказ 624н в редакции приказа 31н Правила выдачи больничных листков подкорректировали Вадим Егоров, консультант по вопросам начисления зарплаты, социальных пособий и их налогообложения Минздравсоцразвития России в очередной раз внесло изменения в порядок выдачи листков […]
  • Досрочная пенсия право выхода Досрочный выход на пенсию Законодательство Российской Федерации предусматривает пенсионные льготы некоторым категориям граждан, один из их видов — досрочный выход на пенсию. В общем случае пенсия может быть досрочно установлена следующим […]
  • 2018 сколько прибавят пенсию Кому и на сколько прибавят пенсии с 2018 года В будущем году пройдет индексация пенсий для социальных пенсионеров. Она коснется ветеранов, инвалидов, иждивенцев, а также тех, кто за все время работы не смог обзавестись нужным стажем для […]

Обсуждение закрыто.